رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانایی كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجرای آموزش و بهسازی نيروی انسانی سبب مي شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيطي ، به طور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بر كارايی خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازی ، كوشش مداوم و برنامه ريزی شده به وسيله مديريت برای بهبود سطوح شايستگی كاركنان و عملكرد سازمانی است.

صنعت خرده فروشی به عنوان یکی از پیشروترین کسب و کارها همیشه در نوک پیکان تغییرات بازار بوده است. تمایل روزافزون مشتریان به مراجعه و خرید از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای ، توسعه تکنولوژی های مشتری محور و جذابیت های بالای این حوزه باعث شده است تا شاهد حضور شرکت های قدرتمند در این عرصه باشیم. توان رقابتی بالا ، سرعت زیاد تغییرات ، نوسانات قیمتی و ... منجر به پررنگ تر شدن نقش مهم نیروی انسانی متخصص در این بازار رقابتی شده است.

ما در این ریتیل بر آن شدیم تا با تاسیس اولین مدرسه خرده فروشی در ایران در تربیت نیروی انسانی کارآمد و زبده با شما همراه شویم. تجربه گرانقدر مربیان ما حاصل سالها تجربه کار در بزرگترین فروشگاه های دنیا است که هم اکنون در دسترس شما قرار دارد. تمرکز بر دوره های آموزشی تخصصی و کارگاه های آموزشی از اولویت های اولیه ما بوده و در تلاش هستیم تا با همکاری با سایر موسسات و مراکز آموزشی معتبر خارجی مطالب و محتوای دوره های آموزشی مان را بروز نگه داریم.