ما در قدم اول به تمامی مشتریان مان پیشنهاد می دهیم تا اقدمات اساسی را شروع کنند. اولین قدم برای شروع هر کسب و کاری تهیه مدل کسب و کار است. هیچ کسب و کاری بدون نقشه راه نمی تواند به اهداف تعیین شده برسد. ما در کلینیک خرده فروشی این ریتیل با استفاده از تیم مشاوران و مربیان حرفه ای و با تجربه مان می توانیم با تعیین مدل کسب و کار شما و طراحی برنامه های کسب و کار موفقیت شرکت شما را تضمین کنیم. ما با استفاده از گروهی متشکل از مدیرانی پویا و جوان در جلوی صحنه و مدیرانی با تجربه و فعال در پشت صحنه، پاسخگوی تمامی نیازهای یک شرکت از ابتدایی ترین نکات تا پیچیده ترین محاسبات، طراحی های عملیاتی تولید و مهندسی فروش، کنترل هزینه ها ، برنامه ریزی و بازاریابی می باشیم.